Logo školy
 
 Venujte nám 2% z vašej dane

    Informácie pre tých, ktorí sa rozhodli darovať 2% z dane za rok 2019 sú tu.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (názov):
Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz
Sídlo: ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca
IČO: 37911384
Právna forma: občianske združenie

Číslo účtu: SK43 5600 0000 0077 4685 3001

MYSLIME SPOLU NA DETI Tlačivá:

Postup - darovanie 2% z dane za rok 2019pdf_2.png
Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov v znení neskoršých predpisov
pdf_2.png
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účelyvyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzických  osoby
pdf_2.png
Poučenie k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2019
pdf_2.png


 
zs_podzávoz © 2011