Logo školy
 

2percenta.jpg


 Začiatok školského roku 

*12.09.2020*
DSC_0271%20(2).png V stredu 2.septembra sa začal školský rok v ZŠ Podzávoz v Čadci za prísnych protiepidemiologických opatrení. Pri vstupe do ... celý príspevok

 Ponuka krúžkov CVČ v Čadci 

*05.09.2020*
cvc.png Vážení rodičia, pandémia coronavírusu skomplikovala situáciu zamestnancom CVČ ohľadom bližšieho kontaktu s deťmi. Preto tento rok zverejnili ponuku krúžkov a prihlášku aj na našej stránke.
Materiály:    - Kružkománia
                   - Pokyny pre rodičov
                   - Prihláška

 Voľné pracovné miesto

*31.08.2020*
vpm2.png
Všetky informácie su tu.

 Začiatok školského roku 2020/2021

*29.08.2020*
nastup2020.jpgVážení rodičia, milí žiaci!
Nástup žiakov do školy v školskom roku 2020/2021 je 2. septembra 2020.
Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná  ...  celý príspevok
Aktualizované 30.08.2020

 Poďakovanie za spoluprácu

*01.07.2020*
prazdniny03.jpg Milí žiaci, vážení učitelia a rodičia,
skončil sa školský rok 2019/2020. Slávnostné ukončenie školského roka sa nekonalo, ako býva zvykom na školskom dvore. Dovoľte mi preto, aby som sa Vám touto cestou poďakovala za skvelú spoluprácu a za čokoľvek dobré, čo ste pre našu školu urobili. Žiakom, ktorí ukončili dochádzku v našej základnej škole, prajem veľa šťastia a úspechov na strednej škole.
Počas letných prázdnin Vám všetkým želám dni plné oddychu a príjemné chvíle strávené s rodinou a kamarátmi.
                                                                    Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy
                                             
                                                                 

 Oznam pre rodičov - zatvorenie školy

*25.06.2020*
koronavirus.jpg Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID – 19 vedenie mesta na základe odporúčania krízového štábu prijalo preventívne opatrenie zatvoriť od zajtra 26.6.2020 základné školy na území mesta Čadca a tiež prevádzku materských škôl. Zastavuje sa činnosť CVČ – letné aktivity.
   Opatrenia vedenia mesta Čadca.

 Oznam pre rodičov - nástup žiakov 6. až 9. ročníka do školy

*15.06.2020*
do_skoly.jpg
    Informácie k nástupu žiakov 6. až 9. ročníka do školy   ikona_pdf.png
    Vyhlásenie zákonného zástupcu    ikona_pdf.png

 Školská jedáleň - oznam

*11.06.2020*
Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o stravovanie pre svoje deti na budúci školský rok 2020/2021, aby  vyplnený a podpísaný zápisný lístok odovzdali triednym učiteľom do 26.06.2020.
Deti, ktoré sú v škole, zápisný lístok dostanú.

  • Podmienky stravovania v MŠ  ikona_pdf.png
  • Podmienky stravovania v ZŠ   ikona_pdf.png
  • Zápisný lístok   rtf_logo.jpg

Organizácia vyučovania od 1.6.2020 v školskom roku 2019/2020

*28.05.2020*
navrat_do_skoly_hahlad.jpg Informácie pre zákonných zástupcov, ktorí prihlásili svoje dieťa na prezenčnú formu plnenia povinnej školskej dochádzky s nástupom od 1.6.2020:
  • organizácia vyučovania od 1. 6. 2020 ...  ikona_pdf.png
  • vyhlásenie zákonných zástupcov ...  ikona_pdf.png

Oznam materskej školy

*28.05.2020*

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k otváraniu materských škôl vám oznamujeme nasledovné ... informácie tu

  • Pokyny pre zákonných zástupcov, ktorých deti budu pokračovať v dochádzke
    v materskej škole od 1. júna 2020   ikona_pdf.png
  • Vyhlásenie zákonných zástupcov   ikona_pdf.png 
  • Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa   ikona_pdf.png

 Systém a kritériá hodnotenia žiakov v 2. polroku 2019/2020

*20.05.2020*
kriteria_hodnotenia.jpg Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739 v Čadci  informuje o záverečnom hodnotení žiakov v školskom roku 2019/2020.
   Systém a kritéria hodnotenia  ikona_pdf.png

 Deň matiek

*10.05.2020*
den_matiek_2020_nahlad.jpg Milé matky, mamy, mamičky. Pri príležitosti Dňa matiek Vám prajeme veľa lásky, trpezlivosti a radosti zo života a ďakujeme Vám za lásku, starostlivosť a obetavosť.
 

 Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

*30.04.2020*
hodnotenie_nahlad.jpg Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, v Čadci  oznamuje, že niektoré predmety  na 1. a 2. stupni ZŠ nebudú  v záverečnom hodnotení v školskom roku 2019/2020  hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

 Prihlášky na stredné školy

*22.04.2020*
kam_na_strednu_skolu_nahlad.jpg Žiadame zákonných zástupcov a žiakov 9. ročníka, aby prišli 4. mája 2020 ( pondelok) podpísať prihlášky na stredné školy  ... celý príspevok

 OZNAM 

*20.04.2020*
pomocky.jpg Žiadame všetkých rodičov žiakov ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz, aby si prišli do školy prevziať osobné veci. Rozpis na prevzatie veci ... celý príspevok

 Zápis do 1.ročníka - dodatok

*15.04.2020*
sipka.gif Dodatok k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania ,,papierovou formou“.
     Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť zápisný list osobne v základnej škole dňa 22.04.2020 (streda)
v 3. pavilóne, na 1. poschodí, v malej zborovni pre 1. až 4.ročník, číslo dverí 25
v čase do 8.00 hod. do 12.00 hod.

 Oznam  pre rodičov

*08.04.2020*
Vážení rodičia,
•    na portáli „bezkriedy“ prebieha zadávanie domácich úloh pre žiakov. Naši učitelia pripravujú pre žiakov rôzne učebné materiály a domáce úlohy na vypracovanie. Každý žiak má svoje prihlasovacie meno a heslo. Triedu spravuje na portáli triedny učiteľ. Pokiaľ žiak stratil prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte triednu učiteľku.
•    Žiaci si môžu svoje osobné veci vyzdvihnúť v škole každý pondelok v čase od 8,00   hod. do 10,00 hod. alebo v inom čase po dohode s riaditeľkou školy Ing. Evou Gurovou (0915 822 305).

 Oznam mesta Čadca

*02.04.2020*
cadca.jpg Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach. Mesto Čadca informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie.
Informácie nájdete tu.

 Zápis do 1. ročníka

*31.03.2020*
sipka.gif Vážení rodičia,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla ... celý príspevok

 Oznam mesta Čadca

*26.03.2020*
cadca.jpg Mesto Čadca ako zriaďovateľ základných, materských, základných umeleckých škôl a centra voľného času na základe ... celý príspevok

 Dôležité termíny

*24.03.2020*
terminy.jpg  Dôležité termíny pre rodičov a žiakov sú tu.

 Oznam pre rodičov

*20.03.2020*
ucime_sa_doma_nahlad.jpg Vážení rodičia, chceme Vás informovať, že na portáli „bezkriedy“ prebieha zadávanie domácich úloh pre žiakov. Naši učitelia pripravujú pre žiakov rôzne učebné materiály a domáce úlohy na vypracovanie. Každý žiak má svoje prihlasovacie meno a heslo. Triedu spravuje na portáli triedny učiteľ. Pokiaľ žiak stratil prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte triednu učiteľku.
Prajeme Vám úspešné zvládnutie tejto situácie a čo najskôr návrat do „normálu“.

Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy a kolektív učiteľov ZŠ Podzávoz

 Relácia Školský klub pre malých školákov

*19.03.2020*
skolsky_klub_nahlad.jpg RTVS zaradila do programu novú reláciu Školský klub pre malých školákov. V nej sa zábavnou formou počas 45 minút dozvedia množstvo nových poznatkov.

 Edukačný portál "Wiki"

*17.03.2020*
portal_wiki_nahlad.jpg  V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo ... celý príspevok

 Domáca príprava žiakov  v čase  karantény

*16.03.2020*
domaca_priprava_nahlad.jpg Niekoľko námetov na domácu prípravu žiakov je tu.

 Prerušenie vyučovania - usmernenie ministerky školstva

*13.03.2020*
minedu.jpg 
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR ... celý príspevok

 Prerušenie vyučovania

*11.03.2020*
zamok.jpg Krízový štáb mesta Čadca prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času), a to
od zajtra 12. do 18. marca 2020.

Celý dokument krízového štábu mesta Čadce je tu.

 MŠVVaŠ  SR vydalo tretie usmernenie ku  koronavírusu

*11.03.2020*
koronavirus.jpg V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný ... celý príspevok

 Oznam MsÚ v Čadci

*09.03.2020*
virus.jpg
Mesto Čadca ruší podujatia ako prevenciu pred šírením vírusov - odporučania

 MŠVVaŠ  SR vydalo druhé usmernenie ku  koronavírusu

*09.03.2020*
koronavirus.jpgV súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný  ... celý príspevok

 Usmernenie  MŠVVaŠ  SR ku  koronavírusu

*02.03.2020*
minedu.jpg
V súvislosti so šírením koronavírusu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre školy a školské zariadenia ... celý príspevok

 Oznam materskej školy

*29.01.2020* 
zapis_ms_2020_nahlad.jpg Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do materskej školy je tu.
Žiadosť na prijatie do MŠ (formát rtf) je tu.


Archív príspevkov

 
zs_podzávoz © 2011