Záujmová činnosť na škole v školskom roku 2020/2021

Názov krúžku Vedúci Miesto, čas Počet žiakov
Vybíjaná Mgr. S. Kotyrová Telocvičňa, streda,
2.- 4.ročník
13:30 - 15:30 hod

Vybíjaná Mgr. S. Kotyrová Telocvičňa, štvrtok,
5.- 6.ročník
13:30 - 15:30 hod

Matematický
krúžok I.
Mgr. Viera Ivanková Trieda IX.A, utorok, 
13:30 - 15:30 hod
Matematický
krúžok II.
Mgr. Viera IvankováTrieda IX.B, utorok, 
13:30 - 15:30 hod

  


 
zs_podzávoz © 2011