Záujmová činnosť na škole v školskom roku 2019/2020

Názov krúžku Vedúci Miesto, čas Počet žiakov
Slovenčina hrou Mgr. Stanislava Kučáková Učebňa č.15, streda,
13:30 - 15:30 hod
18
Strelecký Mgr. T. Dikoš Telocvičňa, piatok, 13:30 - 15:30 hod 15
Vybíjaná Mgr. S. Kotyrová Telocvičňa, streda,
2.- 4.ročník
13:30 - 15:30 hod
19
Vybíjaná Mgr. S. Kotyrová Telocvičňa, štvrtok,
5.- 6.ročník
13:30 - 15:30 hod
17
Matematický krúžok Mgr. Jana Ballová Chemická učebňa, utorok, 
13:30 - 15:30 hod

25
ANJ 1. ročník
Mgr. M. Čamborová
Pavilón 1, pondelok,
11:15 - 13:00 hod
14
ANJ 1. ročníkMgr. M. ČamborováPavilón 1, utorok,
11:15 - 13:00 hod
12

  


 
zs_podzávoz © 2011