Základná škola s materskou školou v Čadci - Podzávoze je primestská škola (vzdialená asi dva kilometre od Čadce) s priblížne sedemdesiat ročnou históriou. Najstaršia z troch budov, ktoré spolu s veľkou a malou telocvičňou vytvárajú komplex školy, je v prevádzke od roku 1942 a bola postavenána mieste starej - predvojnovej školy. Najmladšou stavbou je telocvičňa (veľká a malá), ktorú žiaci používajú od roku 1996. skola_kolaz_nahlad.jpg
   Základná škola s materskou školou Čadca - Podzávoz je spádovou školou pre žiakov z prímestských časti Milošová, Čadečka, Drahošanka a Podzávoz. Navštevujú ju však aj žiaci zo sídlisk mestá Čadca.
Od 1. februára 2003 je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou Čadca - Podzávoz tiež bývala Materská škola Čadca - Podzávoz, ktorá má vyše jedenásť ročnú tradíciu v práci v programe LEGO DACTA. Prácu tejto dvojtriednej spádovej MŠ charakterizujú aktivity s cieľom držať krok vo výchovno - vzdelávacej činnosti hlavne v oblasti humanizácie prístupou s orientáciou na dieťa. V plnoorganizovanej škole sa o 268 žiakov a 44 predškolákov stará 26 pedagógov a 8 správnych zamestnancov.

 
zs_podzávoz © 2011