esf.jpg    oplz.jpg  minedu.jpg


UČÍME SA PRE ŽIVOT

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


Informácie o projekte "Učíme sa pre život".


mimoskolska_cinnost.jpgvzdelavanie.jpgkluby.jpg
 
zs_podzávoz © 2011