Od 01. 09. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR , ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
  • Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na dotáciu ( 1,20€) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed!
  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. telefonicky na čísla: 433 58 11, 0911 749 029, e-mailom: jedalenadmin@zskomcadca.sk, osobne v kancelárii ŠJ. V pondelky odhlasujeme od 07:00 do 07:30 hod.
  • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť stravné v plnej výške!

Výdaj obedov v školskej jedálni je v čase od 11.30 hod do 13.30 hod.


 Školská jedáleň - oznam

*11.06.2020*
Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o stravovanie pre svoje deti na budúci školský rok 2020/2021, aby  vyplnený a podpísaný zápisný lístok odovzdali triednym učiteľom do 26.06.2020.
Deti, ktoré sú v škole, zápisný lístok dostanú.

  • Podmienky stravovania v MŠ  ikona_pdf.png
  • Podmienky stravovania v ZŠ   ikona_pdf.png
  • Zápisný lístok   rtf_logo.jpg

 Školská jedáleň - oznam

*26.01.2020*
Výdaj stravných lístkovna mesiac február 2020 sa v ZŠ s MŠ Podzávoz uskutoční dňa 31. januára 2020 (piatok) od 07:15 hod do 13:30 hod. Obedňajšia prestávka je od 11:30 hod do 12:00 hod.

 Školská jedáleň - oznam

*8.01.2020*
Vážení rodičia,
dňa  8.1.2020 (streda) sa bude stravníkom vydávať náhradná suchá strava z dôvodu havarijného stavu prevádzky v ŠJ pri ZŠ Komenského v Čadci (prerušenie dodávky vody). Ďakujeme za pochopenie.

 Školská jedáleň - oznam

*09.12.2019*
Platby na ďalší polrok sa budú realizovať až v januári 2020! Bližšie informácie na oznamoch po prázdninách!           

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

*23.08.2019*
Prvá informácia pre stravníkov v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020 je tu.

 

zs_podzávoz © 2011