Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, záznamov o úraze, získanie kreditov


Dňa 19. októbra 2011 Národná rada SR schválila zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela infozákona“). Novela infozákona nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

2012 Faktúry Objednávky Zmluvy Kredity
2013 Faktúry Objednávky Zmluvy Kredity

Od marca 2013 je na zverejňovanie dokumentov používaný portál www.rov.sk.
Zverejnené dokumenty sú prístupné tu.

 
zs_podzávoz© 2011