Logo školy
 


Inovovaný školský vzdelávací program (iŠkVP):


 • Inovovaný školský vzdelávací program - všeobecné informácie - tu.
 • Inovovaný učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským pre
  1. - 9. ročník, platný od 1. septembra 2015 - tu.
 • Poznámky k učebnému plánu - tu.
 • Inovovaný Štátny vzdelávaci program (vzdelávací štandart) - tu.


Školský vzdelávací program (ŠkVP):


 • ŠkVP - aktualizované všeobecné údaje - školský rok 2014/2015 - tu

 • ŠkVP - upravené učebné osnovy predmetu angický jazyk pre 3.ročník -tu

 • ŠkVP - učebné osnovy novovytvorených predmetov v školskom roku 2013/2014 a upravené osnovy nemeckého jazyka v 7. ročníku - tu

 • ŠkVP - učebné osnovy novovytvorených predmetov v školskom roku 2012/2013 a upravené osnovy niektorych predmetov v 5. a 6. ročníku - tu

 • ŠkVP (učebné osnovy predmetov) pre 9. ročník - školský rok 2012/2013 - tu

 • ŠKVP (učebné osnovy predmetov) pre 8. ročník - školský rok 2011/2012 - tu

 • ŠKVP (učebné osnovy predmetov) pre 4. ročník - školský rok 2011/2012 - tu

 • ŠkVP - všeobecné údaje + UO predmetov pre 3. a 7. ročník , školský rok
  2010/2011 - tu


Finančná gramotnosť:
 
zs_podzávoz © 2011